Trvalý a prechodný pobyt

Rozmýšľali ste nad trvalým alebo prechodným pobytom v Bratislave? A čo tak priamo v historickom centre mesta?

Kontaktujte nás

Výhody trvalého pobytu u nás:

  • Adresa priamo v historickom centre mesta
  • Jednoduchšie prihlásenie do jasieľ, škôlok, škôl, nemocníc v Bratislave, k všeobecným lekárom v Bratislave
  • Jednoduchšia komunikácia s úradmi v Bratislave
  • Doručovanie poštovej korešpondencie do poštovej schránky na adrese (do 100ks/rok)
  • Voľby v mieste trvalého bydliska


Cena za trvalý pobyt: 9,90 eur/mesiac pri ročnej viazanosti

Cena za trvalý pobyt a preberanie poštových zásielok do vlastných rúk: 12,90 eur/mesiac pri ročnej viazanosti

Platba vopred na základe vystavenej faktúry


Výhody prechodného pobytu u nás:

  • Adresa priamo v historickom centre mesta
  • Jednoduchšia komunikácia s úradmi, školami, lekármi v Bratislave
  • Doručovanie poštovej korešpondencie do poštovej schránky na adrese (do 100ks/rok)


Cena za prechodný pobyt: 9,90 eur/mesiac pri ročnej viazanosti

Cena za prechodný pobyt a preberanie poštových zásielok do vlastných rúk: 12,90 eur/mesiac pri ročnej viazanosti

Platba vopred na základe vystavenej faktúry


Postup:

Do 3 hodín od Vášho kontaktu Vám zašleme dotazník, do ktorého zapíšete svoje údaje a pošlete nám ho e-mailom späť.

Následne Vám zašleme platobné údaje (faktúru) na uskutočnenie platby cez bankový prevod.

Do 48 hodín od prijatia platby Vám pripravíme potrebnú dokumentáciu.